JEESUS VAI BARABBAS?


KANSA OTTI VASTUUN JEESUKSEN KUOLEMASTA. PILATUS PESI KÄTENSÄ SEKÄ KUVAANNOLLISESTI, ETTÄ OIKEIN

Pilatuksen ovela veto laittaa Jeesus ja murhamies Barabbas vastakkain ei onnistunut pelastamaan Jeesusta

 


Keskusteltuaan Jeesuksen kanssa maaherra Pilatus näyttää tulleen vakuuttuneeksi hänen syyttömyydestään. Kuultuaan, että Jeesus oli kotoisin Galileasta, hän lähetti hänet ruhtinas Herodes Antipaan luokse, koska tämä oleskeli Jerusalemissa. Herodeskaari ei tahtonut tuomita Jeesusta, vaan palautti hänet Pilatuksen palatsiin.
Pilatus koetti nyt edelleen päästä ottamasta Jeesuksen surmaamista vastuulleen. Siksi hän yritti keksiä keinon hänen vapauttamisekseen.

 

Oli tapana, että maaherra laski pääsiäisjuhlan aikana. vapaaksi jonkun rikollisen. Tällä kertaa oli vankien joukossa kuuluisa kapinoitsija ja rosvo nimeltä Barabbas. Pilatus lähti puhuttelemaan palatsin edustalle kerääntynyttä väkijoukkoa ja kysyi:
- Kumman tahdotte minun päästävän vapaaksi, Barabbaanko vai Jeesuksen, jota kutsutaan Kristukseksi?
Ylipappien yllyttämä kansa huusi:
- Barabbaan!
Pilatus kysyi:
- Mitä haluatte minun tekevän Jeesukselle?
Hänelle huudettiin:
-- Ristiinnaulittakoon!
-- Mitä pahaa hän sitten on tehnyt? kysyi Pilatus vielä
kerran.
Mutta väkijoukko vain huusi raivokkaasti:
Ristiinnaulittakoon!

Kun Pilatus näki, ettei mikään auttanut, vaan väkijoukon raivo yhä yltyi, hän otti vettä, pesi kätensä kansan nähden ja sanoi:
- Viaton olen minä tämän miehen vereen. Katsokaa itse eteenne!
Kansanjoukosta huudettiin:
-- Hänen verensä tulkoon meidän ja lastemme päälle! Silloin Pilatus määräsi, että Barabbas oli laskettava vapaaksi, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti hänet ristiinnaulittavaksi.


Roomalaiset sotilaat alkoivat nyt tapansa mukaisesti pilkata ja kiduttaa vankiaan. Jeesus vietiin palatsiin ja hänen oma pukunsa riistettiin hänen yltään ja Sitten hänet puettiin tulipunaiseen vaippaan.  Sitten hänen päähänsä  orjan tappuroista väännetty kruunu. Joku pani hänen käteensä ruo'on valtikaksi. Sotilaat polvistuivat ivaten hänen eteensä ja sanoivat: Terve, juutalaisten kuningas! Jotkut sylkivät häntä kasvoihin, toiset löivät. Pilkattuaan aikansa Jeesusta sotilaat pukivat hänet jälleen hänen omiin vaatteisiinsa ja lähtivät kuljettamaan häntä ristiinnaulittavaksi. Matt. 27:15-31
 

SISÄLLYSLUETTELO

Heikot johtajat eivät uskalla tehdä omia päätöksiä.

USKONTOKIRJANI MARTTI SIMOJOKI - JAAKKO HAAVIO - VILHO MYRSKY*