GETSEMANE

IHMISEN POIKA ANNETAAN SYNTISTEN KÄSIIN

Niin on Jumala maailmaa rakastanut, ettei hän säälinyt omaa poikaansakaan.

 

 

Öljymäen rinteellä oli Getsemane-niminen maatila. Sen puutarhaan Jeesus johti opetuslapsensa. Siellä hän sanoi heille:
- Istukaa tässä sillä aikaa, kun minä käyn rukoilemassa.
Hän otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen jättäen muut lepäämään. Tuska ja kauhu valtasivat hänet, ja hän sanoi seuralaisilleen:
- Minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti. Olkaa tässä ja valvokaa kanssani! Sitten hän poistui vähän edemmäksi, polvistui ja rukoili:
- Isäni, jos on mahdollista, niin ota pois minulta tämä kärsimysten malja! Älköön kuitenkaan täyttykö minun tahtoni, vaan sinun.

Palatessaan seuralaistensa luokse hän tapasi heidät nukkumasta. Silloin hän sanoi Pietarille:
-- Ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa kanssani. Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen!
Jeesus poistui uudelleen heidän luotaan yksinäisyyteen ja rukoili jälleen:
- Isäni, jollei tämä malja voi mennä ohitseni muuten kuin että minä sen juon, niin tapahtukoon sinun tahtosi! Taaskin opetuslapset nukahtivat. Jeesus jätti heidät ja meni vielä kerran rukoilemaan. Hänen sieluntuskansa oli niin suuri, että hänen otsaltaan valuvat hikikarpalot olivat kuin veripisaroita. Mutta silloin hänelle näyttäytyi enkeli, joka vahvisti häntä.

Tultuaan opetuslastensa luokse hän herätti heidät kaikki ja sanoi:
- Te nukutte vielä ja lepäätte!

Hetki on tullut, jolloin  Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin!  Nouskaa, lähtekäämme - Kavaltajani lähestyy! 

Matt. 26: 36-46

SISÄLLYSLUETTELO

Käy yrttitarhasta polku, vie Golgatalle se.
On Hengen viitoittamasen joka askele.
Se tie vie viimein taivaaseen, mutta tie se on tuskien.
  Virsi 77

USKONTOKIRJANI MARTTI SIMOJOKI - JAAKKO HAAVIO - VILHO MYRSKY

 *