JÄÄHYVÄISET

JEESUS PITI ATERIAN JÄLKEEN OPETUSLAPSILLE VERTAUSKUVALLISEN PUHEEN

Viinipuuta on usein verrattu Jumalan valtakuntaan ja uskon elämään Jeesuksessa

JÄÄHYVÄISET
Kun pääsiäisateria oli syöty, Jeesus aloitti jäähyväispuheensa, jota hän vielä jatkoi lähdettyään yöllä opetuslastensa kanssa maaseudulle kaupungin lähistöön. Siitä on kertonut apostoli Johannes evankeliuminsa 14 --17 luvussa.

Tässä on otteita siitä:
- Älköön teidän sydämenne olko murheellinen! Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun.
Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?
Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.
Ja mihin minä menen --- tien sinne tiedätte.

Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
Te olette puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
Minä olen viinipuu, ja te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua ette voi mitään tehdä.
Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois kuin oksa ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.

Niin kuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani! Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin olen pitänyt Isäni käskyt ja pysynyt hänen rakkaudessaan.


Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysynyt hänen rakkaudessaan.

 

Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisi anne, niinkuin minä olen teitä rakastanut.

Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäviensä edestä.

Joh. 14:21

SISÄLLYSLUETTELO

Jumalan rakkaus on meitä kohtaa niin suuri, että se ylittää kaiken ja se ei muutu!

USKONTOKIRJANI MARTTI SIMOJOKI - JAAKKO HAAVIO - VILHO MYRSKY