PYHÄKÖN PUHDISTUS

Temppelialueella ei voinut käyttää Rooman, miehittäjän, rahaa

Hurskaan juutalaisen kiintymys pyhäkköä kohtaan on saanut kauniin ilmauksen 84. psalmissa ,
Kuinka ihanat ovat sinun läsnäolosi sijat, Herra Sebaot! Minun sieluni ikävöi ja kaipaa Herran esipihoihin. Sydämeni ja ruumiini pyrkii riemuiten elävää Jumalaa kohti.


Saavuttuaan Jerusalemiin Jeesus meni pyhäkköön, jonka esipihassa tungeksi kansaa. Siellä oli myös kaupustelijoita, jotka myivät uhrieläimiä, sekä rahanvaihtajia, jotka olivat tuoneet pöytänsä temppelialueelle saakka. Pyhän kiivauden valtaamana Jeesus karkoitti kaikki nämä liikemiehet sanoen:
-. Kirjoitettu on: Minun huoneeni olkoon rukoushuone! Te olette tehneet siitä ryövärien luolan!

Puhdistettuaan näin pyhäkön Jeesus ryhtyi opettamaan kansaa ja parantamaan sairaita, joita oli kuulijoiden joukossa. Paikalla olevat lapset alkoivat silloin huutaa:
- Hoosianna Daavidin pojalle!
Tämän kuullessaan ylipapit ja kirjanoppineet tulivat kiihtyneinä sanomaan Jeesukselle:
.- Kuuletko, mitä nämä sanovat!
Jeesus vastasi:
- Kuulen! Ettekö ole koskaan lukeneet: »Lasten ja imeväisten suusta olet valmistanut itsellesi kiitoksen»?
Matt. 21: 14-17
 


KAVALTAJA

Juutalaisten johtajat olivat vihamielisiä Jeesukselle. He kadehtivat häntä, ja heitä kirvelivät ankarat sanat, joita Jeesus oli kohdistanut heihin. Lasaruksen herättämisen jälkeen juutalaisten oma tuomioistuin, Neuvosto, oli salaa päättänyt, että Jeesus oli surmattava. Kansan keskuuteen alettiin levittää kehoitusta, että jos joku tietäisi Jeesuksen olinpaikan, siitä olisi ilmoitettava Neuvoston jäsenille.
 


Kun Jeesus pääsiäisjuhlien aikana esiintyi julkisesti, ylipapit ja kirjanoppineet kerääntyivät jälleen miettimään, miten voisivat vangita hänet. Päätökseksi tuli kuitenkin, ettei häneen kajottaisi juhlain kestäessä, koska siitä olisi voinut syntyä levottomuuksia kansan keskuudessa.
Mutta kahta päivää ennen pääsiäistä saapui ylipappien puheille yksi Jeesuksen oppilaista, Juudas Iskariot, ja tiedusteli:
-- Kuinka paljon maksatte minulle, jos saatan Jeesuksen teidän käsiinne?
Hänelle luvattiin kolmekymmentä hopearahaa. Juudas otti palkkion vastaan ja vaani tämän jälkeen tilaisuutta
luovuttaakseen Jeesuksen hänen vihamiestensä käsiin.

SISÄLLYSLUETTELO

Temppeli, kirkko, on Herran ilmestymisen paikka.

USKONTOKIRJANI MARTTI SIMOJOKI - JAAKKO HAAVIO - VILHO MYRSKY*