POISTU

PALUU

SAARNAT

PUHEET

JOSSAIN JULKAISTU

 

VIRRET:

 

Pietari tunnustaa Jeesuksen messiaaksi

Tutustu ja kommentoi

Paluu

 


Kuka Jeesus on?
Aihe: Kenen te sanotte minun olevan
Teksti Matt 16:13-19


_________________________________________
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo lisääntyköön
keskellämme.
Matt16:13-19


Johdanto
Mutta kun olemme tekemisissä uskovien kanssa niin emme Leenan kanssa tiedä miten oikein maailma makaa.
Olemme Leenan kanssa olleet viikon caravanalueella. Siellä kohtaavat kaikki ne, joilla on sama harrastus.
Caravan paikat ovat hyvin kauniilla luonnon paikoilla.
Harrastuksen ympärillä on tapahtunut 25 vuoden aikana pientä muutosta. Porukka on yleensä hyvin siistiä ja fiksua väkeä ja lapsia on paljon mukana. Mutta muutosta huonompaan suuntaan on tapahtunut.

Siinä samalla saunassa ja muuallakin näkee mihin maailma kiinnittää huomiota. Varsinkin se millä ihmiset haluavat toisiaan viihdyttävän.
Suurempi kotrastin koimme perhematkalla Ruotsiin ja Kolmordeniin. Laivalla näimme juhlimisen eron oikein konkreettisesti. Sormuset jotka mennessä eivät voineet edes nukkua kertoivat ihmisten välinpitämättömyydestä ja irstaudesta, joita he harjoittaivat.
Kontrasti uskovien ja maailman ihmisten välillä alkaa olla tosi suuri.
Tänään vietämme apostolien päivää. Paikalla missä Jeesus halusi opetuslapsensa kohdata oli todella merkitystä.

Jeesus teki kysymyksen Filippuksen Kesareassa. Paikka oli sen ajan loiston ja pahuuden keskus. Se oli myös pakanajumalien palvelun keskus. Kaupunki sijaitsi luonnonkauniilla paikalla lumipeitteisen Hermonin vuoren juurella. Herää kysymys, miksi tällainen paikka kysymyksen tekemiselle? Toisaalta pahuuden keskus, toisaalta Jumalan luoma luonnonkauneus. Eikö siinä ollut ristiriitaa kylliksi.

Tuntuu kuin Jeesus olisi tarkoituksellisesti asettanut itsensä maailman uskontojen taustaa vasten vaatien vertaamaan itseään niihin. Missä Israelissa olisi ollut toista paikkaa, jossa Jeesuksen jumalisuus olisi loistanut kirkkaammin kuin täällä lumipeitteisen Hermonin juurella. Ehkä Jeesus halusi osoittaa valtasuuruutensa olevan kaiken tämän yläpuolella.

Kolme ja puoli vuotta olivat opetuslapset seuranneet häntä. Tilanne oli sekava ja hämmentävä. Nyt oli tulevien apostolien tentin vuoro.

"Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?"
Niin he sanoivat: "Muutamat Johannes Kastajan toiset
Eliaan, toiset taas Jeremiaan taihi jonkun muun profeetoista".


Jeesus tiesi aikansa tulleen ja tämän jälkeen hän kertookin opetuslapsilleen ensimmäisen kerran kärsimisestään. Vihamielisyys oman kansansa puolelta alkoi tuntua yhä voimakkaampana. Oliko enää ketään, joka ymmärsi hänet oikein ja tiesivätkö opetuslapsetkaan todella, kuka hän oli?

Jeesuksen ensimmäinen kysymys oli kysymys siitä, kenen ihmiset sanovat Hänen olevan. Hän ei kysynyt saddukeusten eikä fariseusten käsitystä, koska ne olivat kaikkien tiedossa.
Tänäkään päivänä, kun kaikenlaiset aatteet liikkuvat maailmassa ja uskontokuntia on runsaasti.
Voimakkaammat äänenpainot tunnetaan. Kuitenkin pienellä ihmisillä on mielipiteitä uskon asioista.
Mitä naapurimme uskon asioista ajattelee? Emme usein edes uskalla kysyä sitä. Harva itse tutustuu Jumalan sanaan lukemalla Raamattua ja luottaa sen auktoriteettiin.

On perustavaa laatua oleva totuus tietää, kuka Jeesus on. Ellei ihminen ole siitä selvillä, hän ei ymmärrä mitään muutkaan, mikä koskee Jumalan valtakuntaa.

Miksi Jeesus kysyi tällaista?
Eikö hän todellakaan tiennyt, mitä kansa ajatteli hänestä? Tiesi varmaankin, mutta hän tahtoo osoittaa opetuslapsilleen niin kuin meillekin, että maailma vertaa Jeesusta vain johonkin korkeaan ei korkeimpaan. Maailma ei hyväksy, että hän on korkein. Samalla hän taitavan opettajan tavoin luo pohjaa seuraavalle kysymykselle.

Jeesuksen toinen kysymys on jo meille paljon tärkeämpi.

Jeesuksen toinen kysymys kohdistettiin oppilaille niille kahdelletoista, jotka hän oli ottanut mukaansa.

"Kenenkä te sanotte minun olevan?"
Jeesus ei halua ainoastaan sydämen uskoa. Hän haluaa kuulla myös suun tunnustuksen (Rm. 10:10) Opetuslapset olivat olleet yli kolme vuotta Jeesuksen seurassa ja he pystyivät antamaan oikean vastauksen.

Toinen vastaus
Aina valmiina kuin partiopoika Pietari vastaa kaikkien puolesta: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika" Pietarin uskontunnustus sisälsi itse asiassa koko kristinopin pähkinänkuoressa. Käsite elävä Jumala ei kuvaa ainoastaa sitä, että Jumalalla on elämä vaan, että Hän itse on elämän lähde.

Jeesus on paitsi ihminen myös Jumala, VT:n lupaama Herran Voideltu. Hebreaksi Messias, kreikaksi Kristus. Hän on se kauan odotettu profeettain profeetta, ylimmäisten pappien ylimmäinen pappi ja kuningasten kuningas. Ei vain Messiaan edelläkävijä.

Yhtä perusteltua on kysyä meiltä tänne seuroihin tulleilta: "Kenenkä te sanotte Jeesuksen olevan?" Vastaatko sinä kuten Pietari: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika".

Jeesus kohtaa meidät aina henkilökohtaisesti. Hän kysyy sinultakin saman kysymyksen ja pyytää sinua vastaamaan itsestäsi, mikä Jeesus on sinulle. Jokaisen on kohdattava Jeesus henkilökohtaisesti.

Siihen joutui myös Pilatus pitkäperjantaina, kun hän kysyy Jeesukselta oliko tämä juutalaisten kuningas. Jeesus vastasi: "Sanotko tämän itsestäsi vai ovatko muut sen minusta sinulle sanoneet Joh 18:33-44?

Kristus-tunnustuksemme ei saa olla pelkkää toisen käden tietoa ulkokohtaista toistamista, esim. uskontunnustuksessamme. Henkilökohtaista kantaa hän kysyy nytkin minulta, sinulta.

Pietarin vastaus oli varmaan riemullinen Jeesukselle. Nyt hän tietää, että kolme vuotta ei ole mennyt täysin hukkaan. Heidän sieluunsa on kasvanut se usko häneen, joka oli välttämätön hänen työnsä jatkumiselle. Luottavaisesti Jeesus antaa vastauksen Pietarille käyttäen itsekin painokkaasit sinä sanaa.

Sinäkin rakas seuravieras olet saman kysymyksen edessä tänään. Haluatko sinä vastata tähän kysymykseen niin kuin Pietari.
Tietyllä tavalla sinä olet jo antanut vastauksen tulemalla tänne Lähetyskotiin. Olet jättänyt tämän maailman kiinnostuksen kohteen jalkapallon MM-kisojen loppuottelun, joka on parasta aikaa menossa. Olet ilmaissut ympärillä oleville halusi kuulua Jeesuksen joukkoihin. Vai oletko tekemässä kustannuslaskelmia siitä kannattaako liittyä Hänen joukkoihinsa.

Jos sydämestäsi haluat vastata samoin kuin Pietari: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika", silloin sinä voit omistaa itsellesi saman autuaaksi eli onniteltavaksi julistuksen, jonka Jeesus lausuu Pietarille

"Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa".

Iankaikkinen elämä on siinä, että tuntee Jumalan ja hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen. Joh 17:3.

Jeesus jatkaa sinulle, joka uskossa omistat nämä sanat:

"Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa."

Tunnustamalla Jeesuksen Vapahtajaksesi sinä saat kuulua tähän elävään Jeesuksen seurakuntaan, josta sanotaan etteivät tuonelan portit sitä voita. Kuolemalla ei ole valtaa Jeesukseen uskoviin.

Ylösnousseen Jeesuksen yhteisönä seurakunta ulottuu ajallisen elämän ylikin ja rikkoo tuonelan vallan.

Mitä tarkoittavat sitten taivasten valtakunnan avaimet.

Taivasten valtakunnan avaimet on tekstissämme monikossa. Taivasten valtakunta on kuin suuri talo monine huoneineen, joissa Jumalan lahjoja ja armon aarteita säilytetään. UT:n mukaan avainten omistaja on Kristus itse (Ilm. 1:18 ; 3:7) Mutta Jeesus teki Pietarista taloudenhoitajansa, huoneenhaltijan, jolle hän uskoi talonsa avaimet.

Samalla tavalla Jeesus on varannut häneen uskoville tehtävän seurakunnassa. Nyt sinä olet kuulijan paikalla oppimassa hänestä jotain. Mutta moni teistä voi jo tänä päivänä olla todistajan paikalla.

Me voimme todistaa uskostamme emme vain sanoin, vaan myös omalla elämäntavallamme.

Kansanlähetyksen joukosta on nousemassa nuoria, jotka haluavat todistaa Jeesuksen Kristukseksi elävän jumalan pojaksi. He eivät ole mukautuneet tämän maailman houkutuksien perässä juoksijoiksi. He ovat ottaneet tehtävän vastaan Herralta ja tahtovat, että jokainen nuori ja vanha lähtisi kulkemaan Jeesuksen seurassa. Kun otamme Jeesuksen seuraamme, tunnustamalla hänet, hän antaa meille elämän muutoksen, joka näkyy ja saa muutkin kyselemään Hänen seuraansa.

Niinpä Pietari avasi helluntaina taivasten oven 3000 ihmiselle Jerusalemissa (Ap. 2:44) Silloin tuo Jeesuksen kieltäjä ei kieltänyt ihmistenkään edessä Jeesusta, vaan julisti rohkeasti kenen joukkoihin hän kuuluu.
Nykypäivän Suomessa on vielä helppo kertoa uskostaan. On jo merkkejä siitä, että yhä vaikeampi on elää kristittynä tässä arvojen alennustilassa olevassa maassa. Kohta kaikki alkaa olla sallittua myös uskovalle. Maallistuminen lisääntyy. Totuutta rakastavia uskovia ei katsota suopein silmin. Samalla tavalla oli Jeesuksen aikana. Oliko enää ketään, joka ymmärsi hänet oikein ja tiesivätkö nykyajan uskovatkaan todella, kuka hän oli?
Onko ketään, joka uskaltaa tunnustaa Jeesuksen Herrakseen ja Jumalan ainoikaiseksi pojaksi.
Ei se ole helppoa minulekaan. Kun puheet saunassa caravanalueella ovat mitä ovat ja mitä maalman ihmiset lähisukulaisetkin ovat. Paljon helpompi on olla kuten muutkin. Kulkea virran mukana. Olisipa meissä sitä voimaa, joka Pietarilla helluntaina oli.

Jos olemme itse tunnustaneet Jeesuksen Kristukseksi eläväksi Vapahtajaksi, niin meillä on tämä päästämisen ja sitomisen virka. Olemme kohdanneet hänet, joka kysyy juuri sinulta tässä ja nyt "Kenen sinä sanot ihmisen pojan olevan" Jos olet tähän vastannut Pietarin tavoin, olet saanut myös oikeuden ja sanoisin velvollisuuden käyttää tätä lahjaa päästää. Eräs tapa käyttää lahjaa on lähetystyöhön osallistuminen.

Lopuksi
Pietari teki iankaikkisuuslöydön Pyhän Hengen avulla. Hän sai sen mukaisen aseman, valtuudet ja vastuun Jumalan suuressa pelastussuunnitelmassa ja evankeliumin leviämisessä.

17. Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. 18. Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari*, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita.

Tästä lausumasta on syntynyt se katolisen kirkon näkemys että he ovat Pietarin tavoin saaneet avainten vallan. Siitä johtuu että he kokevat ja uskovat olevansa Pietarin saaman vallan jatkajia.
Samoin lestaadiolaiset pitävät itseään oikeana apostolisensa seurakuntana jolla on päästämisen ja sitomisen valta.

Jos tarkkaan ajattelet tuota tilannetta niin Pietari ei ole se kallio, jolle kirkko rakennettiin, vaan sanoissa; Sinä olet Pitetari kallio, ja tälle kalliolle, Jeesus olisi sanonut ja sille kalliolle rakennan kirkkoni. vaan tälle kalliolle tälle kristus kalliolle rakennan kirkkoni. Ei ihmisten varaan ei paavin varaan ja hänen oikeudelleen. Vaan kaikkien uskovien oikeudelle päästää ja sitoa.
Ortodoksinen kirkko korostaa sitä uskoa, jonka Pietari sai Pyhän hengen kautta ja korostaa julistuksessaan, että sille uskon kalliolle rakennan kirkkoni. Siinä he ovat paljon lähempänä uskon ydintä kuin katoliset, jotka kiinnittävät katseensa Pietariin, Mariaan, Paaviin, perinteeseen ja omaan oikeutukseensa.

Me korostamme Kristusta ja häntäkin ristiinnaulittuna niinkuin Paavali sen sanoo. (se on myös luterilainen tulkinta tästä kohsasta.) Kristus kalliolle me rakennamme kirkkomme eli seurakuntamme on kristuksen johtama seurakunta. Ja täällä meille on annettu päästämisen ja sitomisen valta.
Olisikohan Pietarikin luullut itsestään liikoja kun hän vähän tämän jälkeen kävi nuhtelemaan Jeesusta.

Varsinkin Matteus korostaa lähetyskäskyssään, että tehtävä on annettu meille kaikille, häneen uskoville.
Evankeliumi on universaalinen kaikkia kansoja koskeva. Sitä saavat levittää nekin, jotka ovat aralla mielellä. Lähetystyö on päättyvä vasta, kun Ihmisen poika, maailman tuomari, kokoaa maailman kaikki kansat eteensä.(Mt 25:31) Ennen sitä päivää meidän tulee saarnata; syntien anteeksiantamusta hänen nimessänsä kaikille kansoille alkaen Jesuralemista.

Rukoilkaamme
Elävä vapahtaja me kiitämme sinua siitä, että olet valmistanut pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa meille pelastuksen ja Pyhän Henkesi kautta vahvistat meidän uskoamme, että mekin joka päivä kuolisimme pois synnistä. Kokeile kasino parhaiten listan mapleleafonlinecasino ja voita! Kiitos, että olet antanut meille päästämisen ja sitomisen viran, että voimme päästää ystävämme sukulaisemme ja työtoverimme siihen sinun omaan maailmanlaajuiseen seurakuntaasi, jonka kulmakivenä sinä itse olet. Varusta meidät voimallasi ja tee meidät palvelijoiksesi, jotka kuuliaisina noudattavat sinun käskyjäsi ja rohkeasti tunnustavat nimeäsi ihmisten edessä. Aamen.

Saarnattu:

 

 

copyright AuraNET | Päivitetty 29.09.2015